Handlingar till Värmdö IF:s Årsmöte 2017-03-22


Samtliga handlingar inför årsmötet presenteras här på hemsidan senast en vecka innan mötet.


Årsmötet äger rum 2018-03-21 kl. 19:00 i Hemmestaskolan åk 6-9 matsal


  • Kallelse Värmdö IF:s årsmöte
  • Agenda
  • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
  • Medlems- och aktivitetsavgifter 2018
  • Valberedningens förslag till styrelse och övriga funktionärer för verksamhetsåret 2018
  • Verksamhetsplan 2018
  • Årsredovisning
  • Revisionsberättelse
 
 
 
VÅRA HUVUDSPONSORER
 
 
 
 
Våra sponsorer
Hashtaggade bilder på Instagram med #värmdöif